1. Polska 196 lotów
2. Włochy 52 loty
3. Hiszpania 44 loty
4. Grecja 28 lotów
5. Francja 16 lotów
6. Portugalia 12 lotów
7. Niemcy 11 lotów
8. Ukraina 10 lotów
9. Turcja 8 lotów
10. Wielka Brytania 8 lotów
11. Cypr 6 lotów
12. Egipt 6 lotów
13. Norwegia 6 lotów
14. Belgia 4 loty
15. Chorwacja 4 loty
16. Czarnogóra 4 loty
17. Holandia 4 loty
18. Irlandia 4 loty
19. Izrael 4 loty
20. Rosja 4 loty
21. Tunezja 4 loty
22. Węgry 4 loty
23. Malta 3 loty
24. Bułgaria 2 loty
25. Gruzja 2 loty
26. Islandia 2 loty
27. Litwa 2 loty